SUKUTAULUT ja TIEDOT

Lihis eli
BH, IP3 - Manouman Edna Krabappel:
Lihiksen kaikki IPO-tulokset
Käyttöbelgi
Kennelliitto

Urho eli
BH, IP3, FH2 - Ruutipussi Famas:
Käyttöbelgi
Kennelliitto

Yhdistelmä:
Kennelliitto